• Klasse B, BE og B96
  • Automat og manuell gir
  • Moderne biler
  • Trafikalt grunnkurs
  • MC kurs

FLEX Pakken Klasse B

FLEX pakken
NOK 24,060.00 NOK 23,609.00

Pakken KAN foreksempel inneholde :
Startpakken til verdi av kr 5210,-  (inneholder 6x45 min kjøretimer)

Obligatorisk. (Trinnvurderingstime x 2. Sikkerhetskurs på øvingsbane (glattkjøring.)

Sikkerhetskurs på vei (Langkjøring og karttur) kr 18 717,-
Sms varsling. Kr 133,-

Sum= 24 050

Rabatt kr 451,-

Obs: Pakken er eksludert:
Forbikjøringskurs ink. transport til NAF Øvingsbane.

Obs: Eksempelet over er hva pakken KAN inneholde. Dette vil være forskjellig for hver enkelt elev sine behov og ønsker.

Hele summen kan benyttes som ett "ring kontant kort" for kjøretimer.