• Klasse B, BE og B96
  • Automat og manuell gir
  • Moderne biler
  • Trafikalt grunnkurs
  • MC kurs

Refleksjons-skjema:

Dette skjemaet skal fylles ut 2 ganger. en gang etter hver tur (landeveistur og karttur)

Husk at du MÅ hake av på "Send me a copy" så du får svaret ditt sendt på mailen din.