• Klasse B, BE og B96
  • Automat og manuell gir
  • Moderne biler
  • Trafikalt grunnkurs
  • MC kurs

Mørkedemo

Tilbud
NOK 2,500.00 NOK 2,199.00

Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ta førerkort i Norge.

Mørkedemo blir gjennomført i den mørke årstiden. Fra Oktober til og med Mars. 
Elevene kjører ikke selv, men sitter på med lærer under mørkedemoen.
Kurset kan gjennomføres fra fylte 15 år