Vilkår som elev hos Flex trafikkskole.

 

Velkommen som elev ved Flex trafikkskole. i Flex trafikkskole jobber vi for at våre elever skal få en mest mulig trygg og effektiv opplæring.

 

Vi ønsker at både elever og foresatte skal ha full kontroll over betaling og hva som er gjennomført.

Derfor benytter vi Tabs elev sitt system. Der kan du (og eventuelt dine foresatte) logge inn og ha full oversikt over fremtidige kjøretimer, hva du har betalt så langt, hva du eventuelt skylder, bestille nye kjøretimer, avbestille kjøretimer osv..

 

Før vi starter med kjøretimer, er det viktig at du setter deg litt inn i hva du skal igjennom.

 

I tillegg til vanlige kjøretimer, må du også igjennom noen kurs og obligatoriske timer.

Varigheten på en undervisningstime/kjøretime er 2 x 45 minutter (dobbelttime).

 

Hvor mange kjøretimer du trenger som elev. Er desverre ett umulig spørsmål å besvare.
Det kommer ann på mange forskjellige faktorer, hvor mye du har øvelseskjørt hjemme med ledsager, om du har tilgang på å øve hjemme med ledsager, eller bare kjøre hos oss. Hvor raskt du lærer osv.

En gjennomsnitlig pris av førerkort i Bergen. Er mellom 25.000 til 35.000 kr.

 

Her er en oversikt over opplæringens obligatoriske kurs og timer utenom vanlige kjøretimer.

 

Trafikalt grunnkurs: Grunnkurs 10 x 45 min., førstehjelp 4 x 45 min., mørkedemo. 3 x 45 min.
De som er over 25 år, trenger ikke delta på grunnkurset, men må ha førstehjelpskurs og mørkedemo.

Klasse B obligatoriske timer:

Trinnvurderingstimer: 2 x 45 min.

Sikkerhetskurs på øvingsbane(glattkjøring): 4 x 45 min.

Sikkerhetskurs på vei 13 x 45 min. --> innledende teori 2 x 45 min. Landeveistur på 5 x45 min og en karttur på 4 x 45 min. Oppsumerende teor 2 x 45 min 


Klasse BE/B96:

Trinnvurdering 2 x 45 min.

Sikkerhetskurs på vei 3 x 45 min.

Kurs i sikring og merking av last 2 x 45 min.

 

Søknad om førerkort: Søknad om førerkort sender du elektronisk via www.vegvesen.no. Dersom du bruker linser/briller, må en bekreftelse fra optiker/lege (synsattest for førerprøven) leveres.

Legitimasjon under opplæring, teori og ved praktisk prøve (førerprøve)
Alle elever må medbringe og evt. fremlegge gyldig legitimasjon før enhver form for teori og kjøring ved trafikkskole/Statens vegvesen og bevis for øvingskjøring dersom du er under 25 år.

 

Betaling:
Betaling for kjøretimer og kurs, skal betales på forhånd via Tabselev. Eleven kan visst det er blitt avtalt med lærer på forhånd. Betale med Vipps eller Visa etter kjøretimen.

Før du får gjennomføre praktisk prøve ved trafikkstasjonen, skal alle kjøretimer være innbetalt.
Dette må være innbetalt senest 3 virkedager før førerprøve. Er ikke dette betalt og registrert hos oss i tide. Får ikke eleven gjennomføre førerprøven.

Gjeldende prisliste finner du på www.flextrafikkskole.no

 

Pakker:
Dersom du kjøper en pakke skal full innbetaling være dokumentert/registrert i Tabselev kontoen din, før oppstart av kjøreopplæring – Betaling kan enten gjøres via Tabselev (tar som oftest 2 virkedager til betaling er registrert) eller via vipps eller betaling med visa kort på vårt kontor.

 

Gyldighet av pakker:  
Pakker har en gyldighet på på 1 år fra innbetalingsdato, dersom ikke annet er opplyst eller avtalt ved inngåelse av avtalen.

 

Bestilling av timer og kurs:
Alle bestillinger, kjøretimer, kurs, sikkerhetskurs på bane osv. Vil du som elev bli varslet/påminet om dagen før via SMS.
Det presiseres at det uansett er ditt ansvar å møte opp til avtalt time, eller avbestille i tråd med Flex trafikkskole sine avbestillingsrutiner.
Flex trafikkskole kan ikke ta ansvar for teknisk feil ved SMS-løsning til Tabselev, feil i mobilnett eller forhold som ligger utenfor Flex trafikkskole sin kontroll.
 
Avbestilling:
Dersom det skulle oppstå noe som tilsier at du ikke kan ta den oppsatte kjøretimen, kurs eller mørkekjøringsdemo, er det veldig viktig at du sier ifra i god tid, senest kl.12 virkedagen før (fredag hvis oppsatt time mandag).
Trafikalt grunnkurs, Mørkedemo, Sikkerhetskurs på vei og sikkerhetskurs på øvingsbane må avbestilles senest 3 virkedager før.
Førerprøven må avbestilles senest 3 virkedager før, dette også på grunn av reglementet til Statens Vegvesen. Du må da avbestille førerprøven selv hos statens vegvesen, samt avbestille førerprøven hos oss.
Dersom vi må avbestille av ulike grunner, skjer dette også selvfølgelig – i så god tid som mulig.

 

Krav til språkkunskap:
Det er et krav til våre elever, at de kan snakke godt nok Norsk eller Engelsk for at vi skal kunne kommunisere på en trygg måte sammen i bilen. Føler lærer at dette ikke er mulig på grunn av manglende språk kunnskaper, vil vi kunne avslutte kundeforholdet med elev.

 

Taushetsplikt:
Alle som arbeider ved Flex trafikkskole har taushetsplikt. Dersom det er noe du føler du behov for å snakke om, er du hjertelig velkommen til det. Det er også viktig at vi får en tilbakemelding fra deg dersom det er noe du mener kan ha betydning for din kjøreopplæring. For eks. dysleksi, allergi, etc.

 

Førerprøven: HUSK å ha med gyldig legitimasjon ved frammøte på trafikkstasjonen. Hvis ikke blir du avvist. All obligatorisk opplæring må være innmeldt senest 3-tre dager før bestilling av praktisk prøve.

Ved å krysse av (Jeg har forstått) på nettsiden vår, bekrefter du at du har gjennomlest og godtatt våre betingelser hos Flex trafikkskole.